PetraFyzios 3+1OndraMaruskaRadekCZ verzeEN version

Dechová cvičení

Správné dýchání je jedním z předpokladů pevného zdraví a správného držení těla. Dech odráží fyzický i psychický stav, propojuje tělo a mysl. Má vliv rovněž na hlas a jeho intonaci. Jelikož je dnešním silným nedostatkem pohybu a psychickým zatížením náš způsob dýchání značně omezován a měněn, je naší snahou různými dechovými cvičeními tento stereotyp upravit a podpořit tak změnu vnímání vlastního těla. Lokalizované dýchání a koncentrace na dech uvolňuje fyzické i psychické napětí a současně optimalizuje držení těla, což je tolik důležité v prevenci vzniku funkčních poruch pohybového aparátu.

  • úprava dechového stereotypu
  • změna vnímání těla
  • uvolnění psychického i fyzického napětí
  • optimalizace držení těla
  • prevence vzniku funkčních poruch
  • předpoklad pevného zdraví

 

info@fyzios.cz    tel: 604540029