PetraFyzios 3+1OndraMaruskaRadekCZ verzeEN version

Harmonizační cvičení

  • harmonizace těla i mysli
  • variabilita cvičebních sestav
  • vyrovnávání energie
  • prevence
  • zvyšování koncentrace

Záměrně zde nejmenujeme jeden konkrétní typ cvičení, protože sestav a způsobů, kterými se dá pomoci při nalézání harmonie je bezpočet. Při těchto cvičeních dochází k uvědomování si sebe sama, celkovému ztišení, zaposlouchání se. Všechny tyto pohybové aktivity směřují k harmonizaci jednotlivých životních elementů, a tím k nárůstu životní síly a životního potenciálu. Vhodná jsou tato cvičení pro všechny věkové kategorie, protože si je každý přizpůsobí svým potřebám. Často se cvičí v sestavách, ale i jednoduché cviky přinášejí svůj účinek. Jen je potřeba začít.

 

info@fyzios.cz    tel: 604540029