PetraFyzios 3+1OndraMaruskaRadekCZ verzeEN version

Bc.Marie Zachová - fyzioterapeutka

"Fyzios umožňuje přetvářením jednotlivce měnit celek. Nepoučuje ani nepřikazuje. Pracuje s vlastním prožitkem, který jde ruku v ruce se změnou. Pojďte s námi prožít změnu."

 

 

• FTVS UK v Praze
• Stáže - Rehabilitační klinika Malvazinky, lázně Třeboň,     neuroortopedická klinika MUDr. Raševa v Německu (Schweinfurt)
• skupinová cvičení pro fitness centrum Vera
• sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže
• spolupráce s firmou WORLD CLASS

hlavní činnosti: koordinační a koncentrativní cvičení, práce s dechem a hlasová cvičení, rytmická průprava, masáže, terapie tancem.

zájmy: tanec -flamenco, zpěv, klavír, kultura, volejbal, sporty v přírodě

jazyky: německý, anglický

info@fyzios.cz    tel: 604540029